Notes de premsa

Els nous projectes de col·laboració amb l'Institut Ramon Llull

Institut Ramon LlullEl passat 15 de maig de 2019, el director xinès de la FICB, Chang Shiru, i el director local, Javier Orduña, van visitar l'Institut Ramon Llull. Van ser rebuts per la seva directora, Iolanda Batallé Prats, la directora de l'Àrea de Literatura i Pensament, Izaskun Arretxe, la directora de l'Àrea de Llengua i Universitats, Ariadna Puiggené, i la coordinadora del projecte, Victória Oliva. En aquesta reunió es va obrir un diàleg sobre els futurs projectes de col·laboració relacionats amb el català.

La FICB i l'Institut Ramon Llull són dues reconegudes institucions especialitzades en la difusió de la cultura i els idiomes. Aquesta és la primera ocasió que la FICB coopera en el foment i l'intercanvi d'acords de col·laboració relacionats amb el català. Ambdues parts van subratllar la importància d'obrir un camí per a la comunicació lingüística, el desenvolupament i la difusió de la cultura. Durant la trobada, es va proposar que l'Institut Ramon Llull col·labori amb la FICB en la formació lingüística i cultural del català a la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín (BFSU).

L'any 2013, l'Institut Ramon Llull va col·laborar amb la BFSU en l'obertura de cursos d'idioma i cultura catalana. Actualment, l'Institut ha realitzat la segona selecció de professors de català de la BFSU.

D'altra banda, a més de l'ensenyament d'idiomes, l'Institut Ramon Llull té altres projectes com la traducció i la publicació d'obres de pensament i literatura catalanes a la Xina. Per a això, seran clau les relacions de la FICB amb la xarxa editorial nacional, amb la que es proposa realitzar un estudi de mercat que permeti presentar la literatura catalana als lectors xinesos.

A més, l'Institut Ramon Llull pretén convidar a la FICB, juntament amb les principals institucions lingüístiques d'Andorra, a participar en la reunió conjunta a Barcelona al juny.

L'nstitut Ramon Llull

L'Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.

Amb aquesta finalitat, l'Institut subscriu acords amb universitats de l'exterior per tal de promoure-hi la docència d'estudis catalans i coordina i ofereix suport a més de cent quaranta centres amb presència dels estudis catalans a tot el món. En paral·lel, secunda les associacions internacionals de catalanística i estimula els estudis avançats i la recerca lingüística en universitats de prestigi. Com a organisme oficial de certificació dels coneixements de català a l'exterior, organitza proves per a acreditar els diferents nivells, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En un altre àmbit d'actuació, l'Institut Ramon Llull impulsa la traducció d'obres literàries i de pensament escrites en català, ajudant els editors en altres llengües que les publiquen i els traductors. Es facilita el diàleg i l'intercanvi entre assagistes i investigadors en llengua catalana amb els seus interlocutors d'altres llengües, de la mateixa manera que s'afavoreix la projecció de les revistes de pensament i cultura en català, promovent l'intercanvi amb les d'altres països.

Finalment, l'Institut Ramon Llull es preocupa de difondre el conjunt de la literatura catalana en fires del llibre i d'assegurar la presència d'artistes de Catalunya en programes destacats de la creació contemporània internacional, treballa perquè la cultura catalana sigui present en festivals i fires de ressò mundial; participa en esdeveniments culturals en ciutats estratègiques i capdavanteres en diferents àmbits de la creació; i promou intercanvis entre el sector creatiu local i l'internacional amb visites de comissaris, crítics, programadors, editors i agents estrangers per assistir a festivals, exposicions, estrenes, concerts o conferències a Catalunya.