dl21092020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Beques Beques i recursos Beques Beques Institut Confuci 2011

beques d'estudi

Beques Institut Confuci 2011

Becas Instituto Confucio

Per tal de promoure el desenvolupament de d’institut Confuci i l’educació xinesa internacional, Hanban /Oficina Central de d’institut Confuci presenta les “Beques Institut Confuci” per animar els estudiants i professors de xinès de tot el món a estudiar la llengua i cultura de la Xina o a realitzar un Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera.

I. Tipus de beques

Hi ha tres tipus de beques:

 1. Beques de 4 setmanes d’estudi.
 2. Beques d’1 any d’estudi.
 3. Beques per a realitzar el Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera.

Els candidats no poden ser de nacionalitat xinesa, han de tenir entre 16 i 35 anys i han de gaudir de bona salut.

ABeques de 4 setmanes d’estudi estan pensades per a estudiants destacats dels Instituts Confuci de qualsevol país o aquells que tinguin les qualificacions requerides per Hanban. Els candidats han d’haver realitzat més de 30 hores a l’Institut Confuci, haver participat en l’examen HSK i no haver estudiat a la Xina anteriorment. Els candidats poden realitzar l’estudi a l’estiu (de juliol a agost) o a l’hivern (de desembre a gener del 2012) als centres docents designats per Hanban. L’objectiu d’aquest programa d’estudi és millorar el nivell de xinès mitjançant l’aprenentatge a classe i les activitats culturals.

BBeques d’un any d’estudi estan pensades per a estudiants destacats dels Instituts Confuci de qualsevol país, per als guanyadors del Concurs del “Pont a la Xina”, per a alumnes universitaris destacats de llengua xinesa de qualsevol país o per a futurs professors de xinès. Els candidats han d’haver realitzat més de 60 hores a l’Institut Confuci o haver obtingut un mínim de 120 punts en el nou examen HSK (nivell 2). Podran triar dos centres d’estudi que ofereixin diferents àrees d’especialització, com ara llengua i literatura xinesa, educació i història de la Xina. L’objectiu d’aquest programa d’estudi és millorar el nivell de xinès mitjançant un programa d’estudi sistemàtic per aconseguir un mínim de 180 punts en el nou examen HSK (nivell 5).

CBeques per a realitzar el Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera estan pensades per a estudiants destacats dels Instituts Confuci de qualsevol país, per a guanyadors del Concurs Pont a la Xina, professors de xinès de qualsevol país, per a alumnes universitaris de llengua xinesa destacats o per aquells que tinguin les qualificacions requerides per Hanban. Aquesta beca té una durada de 2 anys acadèmics. Els aspirants a aquesta beca han d’haver completat estudis de llicenciatura o equivalents, han d’haver obtingut un mínim de 180 punts en el nou examen HSK (nivell 5) i s’han de comprometre per escrit a exercir com a professor de xinès un mínim de 5 anys després de la graduació. Podran triar dos centres d’estudi. Obtindran el títol de Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera i un certificat internacional de professor de xinès expedit per Hanban quan hagin finalitzat els estudis i hagin aprovat els exàmens necessaris.

II. Dotació de les beques

Les beques cobreixen les despeses de matrícula, curs, despeses de material d’estudi bàsic, allotjament al campus i inclouen una ajuda d’establiment, una ajuda mensual, assistència sanitària i una assegurança mèdica bàsic per als estudiants estrangers que estudien a xinesa. Els ajuts mensuals són els següents (CNY/ mes): 1.400 CNY per a l’estudi d’un any i 1.700 CNY per als estudiants del Màster. L’ajuda d’establiment és de 1.500 CNY per a estudiants que realitzen estudis a la Xina durant almenys un any acadèmic.

III. Procés de sol·licitud

Els sol·licitants han d’accedir a la pàgina web de Beques Institut Confuci per registrar-se com a usuaris i després omplir el formulari de sol·licitud en línia. Després cal imprimir el formulari i lliurar-lo (signat) amb la documentació necessària (punt IV) a l’Institut Confuci.

L’últim dia per lliurar tots els documents de la sol·licitud a l’Institut Confuci de Barcelona és el 26 de maig. Les sol·licituds de les beques de 4 setmanes seran enviades a Hanban i les altres sol·licituds s’enviaran als centres d’estudi que hagin triat els sol·licitants.

La llista final dels becaris es podrà consultar a la pàgina web de l’Institut Confuci i també a la de Hanban a partir del 20 de juny. La carta d’admissió dels centres docents, l’avís de matrícula i el formulari de sol·licitud de visat (Formulari JW202) arribaran a l’Institut Confuci a partir de 10 de juliol, el qual s’encarregarà d’enviar aquests documents als becaris.

IV. Documentació necessària

Els aspirants a les beques han de preparar la documentació (calen dos exemplars):

 1. Formulari de sol·licitud de la Beca Institut Confuci.
 2. Fotocòpia de la pàgina del passaport que conté la foto.
 3. Projecte d’estudi explicant els motius de la seva sol·licitud: l’experiència i formació acadèmica relacionades amb el xinès i el pla d’estudis a la Xina. El projecte pot ser redactat en anglès o en xinès i ha de tenir com a mínim 200 paraules per a la beca de quatre setmanes d’estudi, un mínim de 800 paraules per a la beca d’un any d’estudi i un mínim de 1.500 paraules per als estudiants de Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera.
 4. Fotocòpia de la qualificació de l’examen HSK. Els aspirants que no hagin rebut el resultat de l’examen hauran de presentar el número de la targeta d’admissió i altres certificats de nivell de llengua xinesa, però és imprescindible presentar el resultat de l’examen quan s’inscriguin al centre docent.
 5. Fotocòpia de la titulació acadèmica més alta i de la certificació acadèmica personal. Els sol·licitants de les beques d’un any i d’estudis de màster han de lliurar títols oficials compulsats, els estudiants de màster també han de lliurar el seu certificat acadèmic personal.
 6. Cartes de recomanació. Els sol·licitants de la beca de màster han de lliurar dues cartes de recomanació de professors titulats (en anglès o xinès).
 7. Els sol·licitants menors de 18 anys han de lliurar cartes d’autorització i informar del número de contacte en cas d’emergència per als seus tutors legals a la Xina.
 8. Declaració jurada. Els sol·licitants de la beca de màster s’han de comprometre per escrit a exercir com a professors de xinès un mínim de 5 anys després de la graduació (ha de ser redactada en xinès).
 9. Els aspirants guanyadors del concurs “Pont a la Xina” han de lliurar una còpia del certificat del premi emès pels organitzadors.

V. Obligacions dels becaris
Els guanyadors de les beques han de registrar-se abans de la data límit establerta per les institucions acadèmiques. El fet de no registrar-se dins el termini indicat implicarà la pèrdua de la beca.

Les beques quedaran anul·lades si no se supera l’examen físic.

Els guanyadors de les beques de més d’un any de durada rebran la valoració anual de Hanban i només aquells que rebin informes d’estudi positius podran seguir gaudint de les beques.

VI. Contacte

Division of Chinese Testing and Scholarship
Hanban/Confucius Institute Headquarters
129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088.
Telf/fax: 86-10-5859-5957 | email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

(La versió oficial d’aquest document és l’escrita en xinès mandarí. Les versions en anglès i espanyol serveixen únicament com a referència).

Trobareu més informació a la pàgina oficial de Beques del Confucius Institute.

rgpdue_sello.png