dv10042020

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Beques Beques i recursos Beques Beques Institut Confuci 2012

beques d'estudi

Beques Institut Confuci 2012

beques confuciPer tal de promoure el desenvolupament de d’institut Confuci i l’educació xinesa internacional, Hanban /Oficina Central de d’institut Confuci presenta les Beques Institut Confuci 2012 per animar els estudiants i professors de xinès de tot el món a estudiar la llengua i cultura de la Xina o a realitzar un Màster d’Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera.

 

1. Tipus de beques i requisits

Només s'acceptaran sol·licituds de ciutadans que no siguin xinesos i amb edats compreses entre els 16 i 35 anys d'edat. Si el sol·licitant és professor de xinès, l'edat màxima per a la sol·licitud de la beca seria de 45 anys.

1.2. Beca de dos anys de Màster de l'Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera

La beca del Màster de l'Ensenyament del Xinès com a Llengua Estrangera, que es durà a terme durant el curs acadèmic 2012/2013, serà de 2 anys i estarà destinada als alumnes destacats de l'Institut Confuci, als guanyadors del concurs del Pont a la Xina, als professors locals del xinès, així com als universitaris destacats graduats de la carrera de llengua xinesa. Els sol·licitants han de comptar amb el títol de llicenciatura o diplomatura en el moment de la sol·licitud de la beca i han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 del nivell 5 del nou HSK. Així mateix, hauran de signar un document comprometent-se durant 5 anys a l'ensenyament del xinès després de graduar-se del Màster.

1.2. Beca d'un any per estudiar la llengua i cultura xineses

La beca d'un any es destinarà als alumnes destacats de l'Institut Confuci, als alumnes amb les millors notes en l'examen HSK, als guanyadors del concurs del Pont a la Xina, així com als universitaris destacats de la carrera de llengua xinesa, professors de xinès que volen dedicar-se a l'ensenyament del xinès com a llengua estrangera, perquè realitzin estudis d'assignatures relacionades amb la filologia, literatura, història i filosofia xineses. Els sol·licitants hauran d'haver estudiat com a mínim 120 hores a l'Institut Confuci a l'hora de sol·licitar la beca o haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 3 del nou HSK.

1.3. Beques d'un semestre per estudiar la llengua i cultura xineses

La beca d'un semestre podrà començar a principis del primer semestre (setembre de 2012) o a principis del segon semestre (febrer de 2013) de l'any acadèmic 2012/2013. Aquesta beca estarà destinada als alumnes destacats de l'Institut Confuci, als que hagin obtingut les millors notes a l'examen HSK, als guanyadors del concurs del Pont a la Xina i als universitaris destacats de la carrera de llengua xinesa i als professors de xinès perquè realitzin els seus estudis d'assignatures relacionades amb la filologia, literatura, història i filosofia xineses. Els sol·licitants hauran d'haver estudiat com a mínim 60 hores a l'Institut Confuci a l'hora de la sol·licitar la beca o haver aconseguit una puntuació mínima de 120 punts en el nivell 2 del nou HSK.

2. Descripció de les beques

Les beques inclouen:

 1. Matrícula a la universitat de destinació.
 2. Curs a la universitat de destinació.
 3. Manuals didàctics Despeses d'instal·lació: els becaris d'un any i de dos anys obtindran una quantia de 1500 yuans, mentre que els becaris d'un semestre obtindran una quantia de 1000 yuans.
 4. Despeses personals: els becaris d'un semestre i d'un any disposaran d'una quantia mensual de 1400 yuans, mentre que els becaris de dos anys obtindran una quantia mensual de 1700 yuans.
 5. Allotjament en residència universitària.
 6. Assistència sanitària i un segur bàsic per als alumnes estrangers.

Les beques no inclouen:

 1. Les despeses d'instal·lació si el becari/a ja portés més de sis mesos estudiant i/o vivint a Xina.
 2. Despeses del visat.
 3. Vol internacional.

3. Procés de sol·licitud

 1. A partir de l'1 d'abril els sol·licitants podran inscriure's a la pàgina web oficial de les beques de l'Institut Confuci. Allà podran consultar la informació sobre els centres docents als quals poden optar els becaris. Els sol·licitants hauran d'emplenar i lliurar el formulari de sol·licitud online. A més, hauran de descarregar el formulari de sol·licitud de la beca i lliurar-ho (signat) juntament amb la resta de documents necessaris a l'Institut Confuci.
 2. Els sol·licitants poden lliurar tots els documents de la sol·licitud a l'Institut Confuci de Barcelona fins al 2 de maig de 2012. No s'atendran les sol·licituds presentades fora de termini.
 3. A la pàgina web oficial de les beques de l'Institut Confuci es poden consultar els centres docents que acceptaran als becaris. Aquests centres són els encarregats d'avaluar les sol·licituds dels becaris.
 4. Hanban convocarà una avaluació final, confirmant la llista definitiva dels becaris. Aquesta llista definitiva podrà consultar-se a la pàgina oficial de Hanban a partir del 30 de juny.
 5. La carta d'admissió dels centres docents, així com l'avís de matrícula arribaran a l'Institut Confuci abans del 10 de juliol, que enviarà aquests documents als becaris.

4. Documents necessaris per a la sol·licitud

Els sol·licitants hauran de lliurar els següents documents (un original i dues còpies) a l'oficina de l'Institut Confuci de Barcelona:

 1. Formulari de sol·licitud de la Beca de l'Institut Confuci.
 2. Fotocòpia del passaport (pàgina amb la fotografia i amb una vigència mínima de 6 mesos).
 3. Projecte d'estudi en el qual el sol·licitant ha d'informar sobre la seva experiència en l'aprenentatge de xinès, el seu projecte i els objectius principals d'estudi a la Xina. El projecte haurà de ser redactat en xinès o anglès i haurà de tenir com a mínim 800 caràcters independentment de la beca que se sol·liciti.
 4. Fotocòpia de la qualificació obtinguda en l'últim HSK.
 5. Fotocòpia de la titulació acadèmica més alta que es posseeixi i de la certificació acadèmica personal. Els sol·licitants hauran de lliurar la fotocòpia compulsada del certificat de la seva titulació acadèmica més alta i la traducció jurada en anglès o en xinès de la titulació, així com de la certificació acadèmica.
 6. Carta de recomanació i declaració jurada. Els sol·licitants de la beca de Màster hauran de lliurar dues cartes de recomanació de dos professors universitaris que posseeixin el títol de professor titular. Si els documents estan en espanyol, aquests documents hauran d'anar acompanyats de la seva traducció jurada a l'anglès o al xinès. A més, hauran de presentar la declaració jurada en la qual es comprometen a la dedicació durant 5 anys com a mínim a l'ensenyament de xinès. Aquesta declaració haurà d'anar signada i ha d’estar escrita en xinès.
 7. Els sol·licitants menors de 18 anys hauran de lliurar els documents jurídics del seu tutor personal a la Xina.
 8. Els guanyadors del Concurs Final “Pont a la Xina” hauran de lliurar la fotocòpia del diploma obtingut.
 9. En el cas que el sol·licitant sigui professor de xinès, haurà de lliurar el certificat corresponent que ho acrediti, així com el certificat de la seva experiència docent. En aquest certificat haurà d'estar indicat els anys de docència de xinès i la càrrega lectiva setmanal.

5. Obligacions dels becaris

 1. Els becaris perdran el dret a la beca si no es matriculen en el centre docent en la data que estigui estipulada per la universitat de destinació. Els becaris perdran el dret a beca si no superen l'examen mèdic exigit per Hanban. Durant el període d'estudi a Xina, els becaris de la beca de Màster rebran la valoració anual de Hanban, que es realitzarà en el segon semestre del primer any. Només els que aconsegueixin bones qualificacions acadèmiques podran seguir gaudint de la mateixa.