Inscripció tancada

modalidad
Presencial
Online

divendres 01 de març , 0:00 h.

Lugar
Xina

Beques de Formació de Professorat de Xinès com a Llengua Estrangera 2024

Publicat dimecres 14 de Febrer, 2024

Amb la finalitat de formar docents altament qualificats en l'ensenyament de la llengua xinesa i promoure la difusió de l'idioma i la cultura xinesa en el món, el Centre de Cooperació Internacional per a l'Ensenyament de Llengües del Ministeri d'Educació de la Xina (d'ara endavant, "el Centre") continua oferint Beques de Formació Professorat de Xinès com a Llengua Estrangera (d'ara endavant denominades "beques").

Els Instituts Confuci, Aules Confuci independents i alguns centres d'exàmens de xinès, facultats de xinès en les universitats, organitzacions locals d'ensenyament de xinès, missions diplomàtiques xineses a l'estranger, etc. (d'ara endavant denominats "institució recomanant") poden recomanar a estudiants i professors de xinès en exercici perquè realitzin estudis d'Ensenyament Internacional de Xinès o altres especialitats relacionades en universitats xineses (d'ara endavant denominades "universitats d'acolliment" o "centres d'acolliment").

Sol·licitud

Tots els candidats que desitgin realitzar la seva sol·licitud a través de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (巴塞罗那孔子学院基金会) com a institució recomanant hauran de:

1. Registrar-se en la web oficial de les beques http://cis.chinese.cn/ omplir la sol·licitud en línia i aportar tots els documents requerits en format electrònic (a partir de l'1 de març de 2024).

2. Descarregar el formulari de sol·licitud provisional degudament omplert:

3. Lliurar una còpia de tots els materials a la FICB. Els documents aportats i el formulari de sol·licitud provisional hauran d'enviar-se en format PDF al correu fundacion@confuciobarcelona.es (concepte: Beca CLEC) per a ser avaluats i validats. La FICB podrà contactar amb els candidats per a requerir la documentació que falti o sigui incorrecta.

La FICB també podrà sol·licitar als participants que presentin els originals en paper dels documents presentats prèviament en format electrònic.

4. Una vegada realitzada la validació per part de la FICB, els candidats hauran d'enviar la sol·licitud definitiva (提交 SUBMIT) a través del seu usuari en el sistema en línia http://cis.chinese.cn/

Dates límit per al lliurament de la documentació

  • Si el curs s'inicia el setembre de 2024: 15 de maig de 2024 a les 00:00h
  • Si el curs inicia el març de 2025: 15 de novembre de 2024 a les 00:00h

NOTA: Es recomana als sol·licitants lliurar la documentació a la FICB amb temps suficient per a poder ser revisada.

5. Els candidats seran responsables d'aportar els materials i la informació requerits per la institució recomanant, per la universitat o pel centre d'acollida.

6. Els candidats seran responsables de seguir el procés de la seva sol·licitud, estar pendents dels suggeriments i del resultat final de l'avaluació.

7. Els sol·licitants que obtinguin les beques hauran de confirmar i realitzar els tràmits de la seva admissió amb el centre d'acolliment, tramitar la visa d'estudiant per a la Xina i descarregar i imprimir el certificat en línia d'obtenció de la beca.

8. Els sol·licitants que obtinguin les beques hauran de matricular-se en la universitat d'acollida en el termini indicat en la carta d'admissió emesa pel centre d'acolliment.

Enllaços d'interès

Informació oficial i actualitzada: http://cis.chinese.cn/