dt01122020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Curs en línia XINÈS GRAN MURALLA 2020-21

Curs Xinès Gran Muralla

cursos de xinès Barcelona

Termini de matrícula ampliat fins al 20 de setembre de 2020.

  • Cursos d'iniciació

  • Cursos de continuació

ACCÈS A LA PLATAFORMA DEL CURS XINÈS GRAN MURALLA

FAQS | PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CURS XINÈS GRAN MURALLA

Introducció

El curs comprèn una durada total de 90h de classe en directe (45h per semestre) amb el professor i ús il·limitat en la plataforma en línia, amb exercicis, àudios i vídeos addicionals per a una millora comprensió i assimilació del contingut de les lliçons. Es tracta d’un mètode nou que permet optimitzar l’aprenentatge de l’estudiant.

El curs Xinès Gran Muralla ofereix la possibilitat d’assistir a classes en línia, mitjançant un professor que realitza classes en directe – en l’horari triat – des d’una aula virtual. Les classes impartides estaran disponibles per a futures visualitzacions. D’aquesta manera, si l’alumne no pot assistir en l’horari determinat, no es perdrà cap classe, i podrà seguir al seu propi ritme, podent estudiar quan vulgui, on vulgui i com vulgui.

Informació sobre els cursos

El curs de xinès de Nivell 1.1 – 1.2 està destinat a majors de 15 anys, sense coneixements previs de la llengua xinesa.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica)

- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.

- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.

- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Inclou l’estudi dels caràcters que comprenen l’examen oficial de xinès HSK 1.  

Descarrega el programa del Nivell 1.1 – 1.2 (PDF)

Horaris

NIVELL HORARI MATERIAL HORES
Nivell 1.1 - 1.2

Dimarts i dijous
19:30 a 21:00

Nivell 1.1
Materiales del curso Chino Gran Muralla 1
(U1 - U7)

Nivell 1.2
Materiales del curso Chino Gran Muralla 1
(U8 – U10)

Nivell 1.2
Materiales del curso Chino Gran Muralla 2
(U1 – U5)

90 h
Divendres
16:00 a 19:00

Dissabte
10:00 a 13:00

Avaluació

Per obtenir el certificat acreditatiu del curs, els alumnes hauran d’obtenir una nota superior a 60/100 en el butlletí de notes finals. S’utilitzaran els següents barems per calcular la nota final:

- Examen escrit 50%

- Examen oral 30%

- Assistència 10%

- Deures 10%

Materials

Tots els materials es trobaran disponibles a la plataforma per l’ús de l’estudiant a qualsevol hora. A més de les classes impartides, es podrà consultar vídeos i exercicis addicionals.

IMPORTANT: Els cursos en línia proporcionats per la Fundació Institut Confuci de Barcelona a través de la plataforma Xinès Gran Muralla són gravats completament, incloent-hi la veu i la imatge de l’estudiant. Aquesta gravació estarà disponible per a la seva visualització per tots els alumnes del curs.

Llibres del curs

https://www.alibri.es/escuelas/fundacio-institut-confuci-de-barcelona

Professorat

Els cursos estaran impartits per professors xinesos natius i locals amb nocions d’anglès i d’espanyol.

Calendari

Del 28 de SETEMBRE de 2020 fins all 7 de JUNY de 2021

Preu

Concepte
Preu curs Taxa
administrativa
Quota primer semestre
(inclou taxa administrativa)
Quota segon semestre TOTAL ANUAL
Alumnes sense dret a descompte, pagament 1r semestre 350€ 30€  380€  350€ 730€
Alumnes sense dret a descompte, pagament curs complet 650€ 30€  680€  0€ 680€
Alumnes amb dret al 20% de descompte, pagament 1r semestre 280€ 30€  310€  280€ 590€
Alumnes amb dret al 20% de descompte, pagament curso complet 520€ 30€  550€  0€ 550€

Preus especials

Els estudiants podran beneficiar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys) disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos. 

- En el cas dels estudiants majors de 65 anys  (data de naixement anterior al 1955), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos. 

- Descompte pagament curs complet: Si s’abona el curs complet en el primer semestre, hi haurà un descompte en l'import total (veure la taula). 

El preu dels cursos no inclou la taxa administrativa de 30€ que haurà d’abonar juntament amb l’import dels cursos, una vegada per any acadèmic. La taxa administrativa no està subjecta a cap descompte.

Matrícula

La matrícula està oberta fins al 20 de SETEMBRE de 2020.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. El pagament pot fraccionar-se en dues quotes, que hauran de ser abonats a l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada s’hagi pagat l’import del curs.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

Consultes

En cas de tenir qualsevol problema amb l'accés al curs en línia Xinès Gran Muralla, si us plau, posi's en contacte amb la FICB.

Plataforma EDVOICE

L'estudiant rebrà a l'inici del curs un codi personal i intransferible que li donarà accès al seu panel d'estudiant a la plataforma EDVOICE (pàgina d'accés: https://edvoice.additioapp.com/access/login), on podrà descarregar-se el contingut del curs i material complementari, les seves notes de seguiment (tasques, exàmens, assistència, etc.) i rebre notificacions generals de la FICB. Consulta aquí més informació sobre la plataforma (https://www.additioapp.com/es/edvoice/)

Inscripció

- Descarrega el calendari del curs acadèmic

- Els materials estaran disponibles fins a la finalització del curs.

- La plaça no està assegurada fins que no s'hagi realitzat el pagament el curs.

- El termini de matrícula finalitza el 20 de SETEMBRE de 2020.

- El curs de 90h es divideix en dues parts:

- La primera part comença el 28 de setembre de 2020 i finalitza el 30 de gener de 2021

- La segona part comença el 8 de febrer de 2021 i finalitza el 7 de juny de 2021.

- Mínim 5 alumnes, màxim 20 alumnes per grup.

- Centres associats de la FICB amb el curs Xinès Gran Muralla: Fundació URV, Centre d’Idiomes EIM de la UB Universitat de Lleida

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA (tancat)

ACCÉS A LA PLATAFORMA DEL CURS XINÈS GRAN MURALLA

FAQS | PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CURS XINÈS GRAN MURALLA

Introducció

El curs comprèn una durada total de 90 hores de classe en directe (45h per semestre) amb el professor i ús il·limitat en la plataforma en línia, amb exercicis, àudios i vídeos addicionals per a un millor enteniment i assimilació del contingut de les lliçons. Es tracta d'un mètode nou que permet optimitzar l'aprenentatge de l'estudiant.

El curs Xinès Gran Muralla ofereix la possibilitat d'atendre a classes en línia, mitjançant un professor que realitza classes en directe – en l'horari escollit – des d'una aula virtual. Les classes impartides estaran disponibles per a futures visualitzacions. D'aquesta manera, si l'alumne no pot assistir en l'horari determinat, no es perdrà cap classe i podrà seguir al seu propi ritme, podent estudiar quan vulgui, on vulgui i com vulgui.

Prova de nivell

Els nous alumnes a partir de 15 anys amb coneixement previ de xinès consolidat (amb o sense possessió del certificat YCT/HSK/HSKK) hauran de realitzar una prova de nivell.

La prova de nivell constarà de dues parts:

1era Part escrita i de lectura: Emplenar la prova de nivell del següent enllaç:

Prova de nivell HSK 1

Prova de nivell HSK 2

Prova de nivell HSK 3

2ona Part oral: Es realitzarà una prova oral a través de la plataforma ZOOM, l’estudiant haurà d’escollir una hora de les que aparegui en el següent calendari.

IMPORTANT: Per poder realitzar la prova oral, és imprescindible realitzar primer la prova escrita.

SOL·LICITAR PROVA DE NIVELL

Cursos de continuació

Dirigit a alumnes majors de 15 anys amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgin ampliar el seu nivell gramatical, així com la seva capacitat de comunicació oral i escrita. Cursos de 90 hores anuals (45h per semestre).  

Els continguts dels cursos de continuació (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

-  Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.

-  Ampliar el nombre de situacions de la vida quotidiana en les quals es podrà comunicar en xinès.

-  Ampliar l’estudi de caràcters xinesos.

- Preparar l’examen de nivell de xinès HSK.

Nivell 2.1 – 2.2: L’estudiant podrà entendre i comunicar-se en situacions quotidianes (banc, supermercat, hospital, oficina de correus, transport, etc). Inclou l’estudi dels caràcters de l’examen HSK 2.

Descarrega el programa del Nivell 2.1 – 2.2 (PDF)

Nivell 3.1 – 3.2: L’estudiant podrà comunicar-se ambparlants natius xinesos i podrà expressar temes més complicats i detalladament (organitzar activitats, descriure el que ha après, carrera professional, parlar sobre un ambient, etc). Inclou l’estudi de la majoria dels caràcters de l’examen HSK 3.

 Descarrega el programa del Nivell 3.1 – 3.2 (PDF)

 Nivell 4.1 – 4.2: L’estudiant domina la comunicació bàsica en l’àmbit de la vida, estudi i treball. Ara podrà expressar-se en la majoria de les situacions (descriure la seva condició física i estat anímic, realitzat tràmits en els centres de visats, enviar correus electrònics de treball, etc). Inclou l’estudi dels caràcters de l’examen HSK 3 i altres caràcters del nivell HSK 4.

 Descarrega el programa del Nivell  4.1– 4.2 (pendent)

Horaris cursos de continuació

NIVELL HORARI MATERIAL DEL CURS
HORES
Nivell 1.2 - 2.1

Dimarts i dijous
14:00 - 15:30

Dimarts i dijous 
19:30 - 21:00

Nivell 1.2
Chino Gran Muralla 1 (U8 – U10)
Chino Gran Muralla 2 (U1 – U5)

Nivell 2.1
Chino Gran Muralla 2 (U6 – U10)
Chino Gran Muralla 3 (U1 – U2)

90 h

 

Nivell 2.1 - 2.2

Dimarts i dijous
18:00 - 19:30

Dilluns i dimecres
14:00 - 15:30

Nivell 2.1

Chino Gran Muralla 2 (U6 – U10)
Chino Gran Muralla 3 (U1 – U2)

Nivell 2.2
Chino Gran Muralla 3 (U3 - U10)

Nivell 2.2 - 3.1

Dimarts i dijous 
18:00 - 19:30

Nivell 2.2
Chino Gran Muralla 3 (U3 - U10)

Nivell 3.1
Chino Gran Muralla 4 (U1 – U7)

Nivell 3.1 - 3.2

Dilluns i dimecres 
19:30 - 21:00

Nivell 3.1
Chino Gran Muralla 4 (U1 – U7)

Nivell 3.2
Chino Gran Muralla 4 (U8 – U10)
Chino Gran Muralla 5 (U1 – U5)
Nivell 4.1 - 4.2

Dilluns i dimecres
18:00 - 19:30

Nivell 4.1
Chino Gran Muralla 5 (U6 – U10)
Chino Gran Muralla 6 (U1 – U2)

Nivell 4.2
Chino Gran Muralla 6 (U3 – U10)

Avaluació

Per obtenir el certificat acreditatiu del curs, els alumnes hauran d’obtenir una nota superior a 60/100 en el butlletí de notes finals. S’utilitzaran els següents barems per calcular la nota final:

- Examen escrit 50%

- Examen oral 30%

- Assistència 10%

- Deures 10%

Materials

Tots els materials es trobaran disponibles a la plataforma per l’ús de l’estudiant a qualsevol hora. A més de les classes impartides, es podrà consultar vídeos i exercicis addicionals.

IMPORTANT: Els cursos en línia proporcionats per la Fundació Institut Confuci de Barcelona a través de la plataforma Xinès Gran Muralla són gravats completament, incloent-hi la veu i la imatge de l’estudiant. Aquesta gravació estarà disponible per a la seva visualització per tots els alumnes del curs.

Llibres del curs

https://www.alibri.es/escuelas/fundacio-institut-confuci-de-barcelona

Professorat

Els cursos estaran impartits per professors xinesos natius i locals amb nocions d’anglès i d’espanyol.

Calendari

Del 28 de SETEMBRE de 2020 fins all 7 de JUNY de 2021

Preu

Concepte
Preu curs Taxa
administrativa
Quota primer semestre
(inclou taxa administrativa)
Quota segon semestre TOTAL ANUAL
Alumnes sense dret a descompte, pagament 1r semestre 350€ 30€  380€  350€ 730€
Alumnes sense dret a descompte, pagament curs complet 650€ 30€  680€  0€ 680€
Alumnes amb dret al 20% de descompte, pagament 1r semestre 280€ 30€  310€  280€ 590€
Alumnes amb dret al 20% de descompte, pagament curso complet 520€ 30€  550€  0€ 550€

Preus especials

Els estudiants podran beneficiar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys) disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos. 

- En el cas dels estudiants majors de 65 anys  (data de naixement anterior al 1955), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos. 

- Descompte pagament curs complet: Si s’abona el curs complet en el primer semestre, hi haurà un descompte en l'import total (veure la taula). 

El preu dels cursos no inclou la tassa administrativa de 30€ que haurà d’abonar juntament amb l’import dels cursos, una vegada per any acadèmic. La tassa administrativa no està subjecta a cap descompte.

Matrícula

La matrícula està oberta fins al 20 de SETEMBRE de 2020.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. El pagament pot fraccionar-se en dues quotes, que hauran de ser abonats a l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada s’hagi pagat l’import del curs.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

Consultes

En cas de tenir qualsevol problema amb l'accés al curs en línia Xinès Gran Muralla, si us plau, posi's en contacte amb la FICB.

Plataforma EDVOICE

L'estudiant rebrà a l'inici del curs un codi personal i intransferible que li donarà accès al seu panel d'estudiant a la plataforma EDVOICE (pàgina d'accés: https://edvoice.additioapp.com/access/login), on podrà descarregar-se el contingut del curs i material complementari, les seves notes de seguiment (tasques, exàmens, assistència, etc.) i rebre notificacions generals de la FICB. Consulta aquí més informació sobre la plataforma (https://www.additioapp.com/es/edvoice/)

Inscripció

- Descarrega el calendari del curs acadèmic

- Els materials estaran disponibles fins a la finalització del curs.

- La plaça no està assegurada fins que no s'hagi realitzat el pagament el curs.

- El termini de matrícula finalitza el 20 de SETEMBRE de 2020.

- El curs de 90h es divideix en dues parts:

- La primera part comença el 28 de setembre de 2020 i finalitza el 30 de gener de 2021

- La segona part comença el 8 de febrer de 2021 i finalitza el 7 de juny de 2021.

- Mínim 5 alumnes, màxim 20 alumnes per grup.

- Centres associats de la FICB amb el curs Xinès Gran Muralla: Fundació URVCentre d’Idiomes EIM de la UB Universitat de Lleida

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA (tancat)