dc25112020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos CURSOS ANUALS Cursos de xinès oral FTI-UAB 2020-21 (ZOOM)

Cursos de xinès oral FTI-UAB

cursos de chino Barcelona

Matrícula en els cursos de comprensió i expressió oral FTI-UAB

La Fundació Institut Confuci de Barcelona ofereix cursos de xinès de comprensió i expressió oral dirigits a alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB que vulguin millorar la seva pronunciació i guanyar fluïdesa.

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

Termini de matrícula ampliat fins al 20 de setembre de 2020.

Cursos orals

La FICB complirà en tot moment amb les mesures de protecció enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat del nostre alumnat i professorat. Per això, com a mínim fins a la finalització del primer semestre, les classes presencials i semipresencials es realitzaran en línia mitjançant la plataforma ZOOM.

En els cursos per adults s’ofereixen dues modalitats: presencial i semipresencial.

Cursos de 20h (SEGON QUADRIMESTRE 2020-21) FTI-UAB

CURS DATES HORARI MATERIALS HORES LLOC 
Comprensió i expressió oral BÀSIC 
(alumnes de 2n curs)

28 de setembre;

5, 19, 26 d'octubre;

2, 9, 16, 23, 30 de novembre;

7 de desembre.

Dilluns 16:00-18:00h

Materials específics 
de la FICB
20 h Aula virtual ZOOM
Comprensió i expressió oral INTERMEDI 
(alumnes de 3er i 4rt curs)

30 de setembre;

7, 14, 21, 28 d'octubre;

4, 11, 18, 25 de novembre;

2 de desembre.

Dimecres 16:00-18:00  Aula virtual ZOOM

Avaluació i certificació

Avaluació continuada amb exàmens finals en el primer quadrimestre (7 i 2 de desembre) i al segon quadrimestre (a determinar).

Al finalizar el curs (primer i segon quadrimestre) l'estudiant obtindrà un certificat de nivell emès per la FICB. 

En cas de solament finalitzar un quadrimestre (primer o segon) s'obtindria un certificat d'assistència.

Preu dels cursos

Cursos de 20 hores

- Cursos de 20h: 180 €/segon quadrimestre. Materials no inclosos

El preu de tots els cursos inclou la matrícula i el preu de la taxa administrativa de 30 €.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. El pagament s’haurà d’efectuar d’una sola vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives una cop s’hagi pagat l’import del curs.

Pagament de la matrícula

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

  • Inici del curs: 28 de SETEMBRE de 2020
  • Per realitzar la matrícula es necessari omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA
  • El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 20 de SETEMBRE de 2020
  • Mínim 6 alumnes per grup
  • Per obtenir la titulació del curs, l'estudiant haurà d'apuntar-se al segon quadrimestre del curs (matrícula a partir de desembre del 2020).
  • Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos

Plataforma EDVOICE

L'estudiant rebrà a l'inici del curs un codi personal i intransferible que li donarà accès al seu panel d'estudiant a la plataforma EDVOICE (pàgina d'accés: https://edvoice.additioapp.com/access/login), on podrà descarregar-se el contingut del curs i material complementari, les seves notes de seguiment (tasques, exàmens, assistència, etc.) i rebre notificacions generals de la FICB.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI de MATRÍCULA (tancat)

rgpdue_sello.png