Cursos de cultura

Curs avançat sobre la Xina actual

Curso China actualLa Fundació Institut Confuci de Barcelona llança aquest nou curs dirigit a proporcionar d'una manera sistemàtica i acadèmica coneixements relacionats amb la cultura, economia, política, història, filosofia, medicina i llengua de la Xina. S'intentarà que tots els participants aprofundeixin en el coneixement i comprensió de la Xina mitjançant diferents mètodes. El curs comptarà amb experts i personalitats provinents de diferents disciplines i nivells, que ampliaran les bases teòriques dels alumnes, també dirigiran activitats i discussions, amb l'objectiu de tractar i aprofundir progressivament en cada punt i àmbit.

INSCRIPCIÓ TANCADA

Finalització del curs: 31 de desembre del 2017

 

Objectius

  1. Aprofundir en la comprensió sobre la Xina.
  2. Ampliar els coneixements relacionats amb la Xina.
  3. Establir les bases per realitzar posteriors investigacions en sinologia.

Avaluació

  1. Aquest curs funciona amb un sistema d'acumulació d'hores lectives, que es començaran a comptar des del moment de la inscripció. Els estudiants poden escollir aquelles classes i / o activitats que més els interessin entre totes les oferides.
  2. Requisits per a l'obtenció del certificat del curs: els estudiants han d'assistir a un mínim de 30 hores lectives entre classes i activitats per obtenir el certificat d'aprofitament emès per la Fundació Institut Confuci de Barcelona.

No hi ha límit de temps per obtenir el nombre d'hores lectives necessàries per a l'obtenció del certificat.

Lloc de realització

Modalitat

presencial

Centre impulsor

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Idioma de docència

Castellà, català, anglès.

Preu

260 €.-

Perfil de competències

Competències generals

A través d'aquest curs, els estudiants podran adquirir uns fonaments teòrics sobre cultura, economia, història, filosofia, llengua i altres aspectes relacionats amb la Xina, que fixaran la base per a futures investigacions acadèmiques.

Competències específiques

Política: Conèixer el sistema polític xinès, en la qual cosa s'inclou la seva constitució, el sistema de partits, etc. Economia: Conèixer el sistema econòmic socialista, l'economia de mercat amb característiques xineses.

Cultura: Conèixer la quinta essència de la cultura xinesa i la seva influència en els països veïns i al món.

Història: Conèixer la història antiga, moderna, contemporània de la Xina i els esdeveniments recents d'importància.

Societat: Conèixer la història i desenvolupament de la societat xinesa.

Filosofia: Conèixer la història de la filosofia xinesa i els principals corrents del pensament xinès.

Lengua: Comprender la historia del desarrollo de la lengua.

Requisits d'accés

1. Perfil d'accés

El curs està dirigit a estudiants o investigadors centrats en els estudis asiàtics i/o a la cultura, economia, política, filosofia o llengua xineses, així com qualsevol persona amb interès per aquests àmbits del conexiement.

2. Requisits generals

Major de 18 anys.

3. Requisits específics

Es donarà preferència als sol·licitants de les beques de l'Institut Confuci, així com també als propis alumnes de la FICB. A més, altres estudiants que també tindran prioritat són:

Pla d'estudis

  1. Assistència a una sèrie de lliçons, seminaris, conferències i workshops organitzats per l'Institut Confuci de Barcelona.
  2. Presentar un treball sobre algun contingut tractat en el curs.

 

Aspectes positius d'assistència al curs

  1. Els estudiants hauran desenvolupat les capacitats fonamentals per a la investigació relacionada amb la cultura, economia, política, història i filosofia xineses
  2. Els estudiants que finalitzin el curs obtindran un certificat i una carta de recomanació de la Fundació Institut Confuci de Barcelona.
  3. Els estudiants que finalitzin el curs tindran prioritat en el procés de selecció dels candidats a beques ¨Institut Confuci¨ i ¨Confucius China Studies Program¨.

Continguts

PROGRAMA DEL CURS (subjecte a modificacions)

1. Seminaris

La FICB vol proporcionar, a aquells estudiants que estiguin duent a terme una recerca, coneixements sobre humanitats, societat i economia xineses, que permetin discutir, aprofundir i investigar sobre aquests aspectes.

2. Conferències

La FICB vol convidar a especialistes perquè expliquin i analitzin els factors més importants relacionats amb la investigació sobre la Xina en diferents àmbits.

3. Workshops (tallers)

La FICB ha organitzat aquesta sèrie de workshops perquè els seus participants puguin enfrontar-se a les qüestions tractades i compartir els seus coneixements i investigacions sobre aquests temes, així com també puguin tenir una plataforma de comunicació, de reflexió i investigació comuns, per tal de desenvolupar propostes, plans i marcs d'actuació i expansió comuns i efectius.

4. Activitats complementàries

Els candidats també poden escollir unes sessions dels cursos ordinaris de la FICB.

Nom del curs Matèria Calendari Lloc Professorat
Comprensió auditiva i expressió oral Llengua Curs acadèmic FICB FICB
Negocis, protocol i cerimònia del te a la Xina Cultura Any sencer FICB-UB (Badalona)* FICB