dl18112019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès ADULTS 2019-20

Cursos de xinès ADULTS

cursos de chino Barcelona 

Matrícula als cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuació

  • Cursos d'iniciacio

Cursos de continuació

Els antics alumnes del curs 2018-2019 poden realitzar la matrícula directament. En cas contrari han de de realitzar una prova de nievll.

Prova de nivell

Els nous alumnes a partir de 15 anys amb coneixements previs de xinès consolidat (amb i sense possessió del certificat YCT/HSK/HSKK) hauran de realitzar una prova de nivell

NOVES DATES PROVA DE NIVELL

  • Dimarts 17 de SETEMBRE 2019, a les 17:00h (el termini de matrícula s'ampliarà per aquests alumnes)

Inscripció prova de nivell oberta

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h i 120h anuals.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.

- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.

- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.

- Preparar l'examen de nivell de xinès HSK.

Cursos de comprensió i expressió oral

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen millorar la seva comprensió auditiva i expressió oral mitjançant exercicis específics que milloraran la seva comprensió i fluïdesa en el xinès. Cursos de 60h anuals.

Llista de cursos

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL. Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

Si us plau, conulta les taules següents per conèixer el preu del curs:

PREU REGULAR
Preu curs Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 30€ 480€
Curs 120 hores (pago único) 850€ 30€ 880€
Curso 120 hores pagament fraccionat      
Curs 120 hores (primer pagament) 450€ 30€ 480€
Curs 120 hores (segon pagament gener 2020) 450€ 0€ 450€

El pagament de la taxa administrativa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. Per als cursos de 120 hores anuals, el pagament pot fer-se fraccionat en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l'inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:  

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

- En el cas d’estudiants majors de 65 anys (data de naixement anterior al 1954), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

- En el cas de matricular-se de dos cursos de 60 h (matrícula individual), el preu es reduirà a 880 € anuals. Cal abonar l'import íntegre a l'inici del curs.

DRET AL 20% DESCOMPTE
Preu curs Descompte* Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 20% 30€ 390€
Curs 120 hores (pagament únic) 850€ 20% 30€ 710€
Curs 120 hores pagament fraccionat
       
Curs 120 hores (primer pagament) 450€ 20% 30€ 390€
Curs 120 hores (segon pagament gener 2020) 450€ 20% 0€ 360€

IMPORTANT: el descompte del 20% s'aplica al preu del curs. La taxa administrativa no està subjeta a cap descompte.

El pagament de la taxa administrativa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. Per als cursos de 120 hores anuals, el pagament pot fer-se fraccionat en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l'inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 15 de SETEMBRE del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 27 de SETEMBRE del 2019. Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA TANCAT

Els nous alumnes sense coneixement de xinès poden realitzar la matrícula directament.

Cursos d'iniciació

Dirigits a nous alumnes a partir de 15 anys sense coneixements previs de xinès. Cursos de 60 hores i de 120 hores.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).

- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.

- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.

- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos

Descarrega el PDF amb els horaris

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL. Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

Si us plau, conulta les taules següents per conèixer el preu del curs:

PREU REGULAR
Preu curs Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 30€ 480€
Curs 120 hores (pago único) 850€ 30€ 880€
Curso 120 hores pagament fraccionat      
Curs 120 hores (primer pagament) 450€ 30€ 480€
Curs 120 hores (segon pagament gener 2020) 450€ 0€ 450€

El pagament de la taxa administrativa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. Per als cursos de 120 hores anuals, el pagament pot fer-se fraccionat en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l'inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:  

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

- En el cas d’estudiants majors de 65 anys (data de naixement anterior al 1954), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

- En el cas de matricular-se de dos cursos de 60 h (matrícula individual), el preu es reduirà a 880 € anuals. Cal abonar l'import íntegre a l'inici del curs.

DRET AL 20% DESCOMPTE
Preu curs Descompte* Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 20% 30€ 390€
Curs 120 hores (pagament únic) 850€ 20% 30€ 710€
Curs 120 hores pagament fraccionat
       
Curs 120 hores (primer pagament) 450€ 20% 30€ 390€
Curs 120 hores (segon pagament gener 2020) 450€ 20% 0€ 360€

 IMPORTANT: el descompte del 20% s'aplica al preu del curs. La taxa administrativa no està subjeta a cap descompte.

El pagament de la taxa administrativa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. Per als cursos de 120 hores anuals, el pagament pot fer-se fraccionat en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l'inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 15 de SETEMBRE del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 27 de SETEMBRE del 2019. Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA TANCAT