dc02122020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Programes educatius Programa infantil

Objectius d'estudi

Programa general Ensenyament de l'idioma xinès per a nens i nenes

clase infantil de chinoEl propòsit de l'ensenyament del xinès per a nens i nenes de l'Institut Confuci de Barcelona, consisteix no només en proporcionar coneixements lingüístics, sinó també en desenvolupar l’interès per la cultura xinesa. 

Organitzem cursos especialment dirigits a nens i nenes de 3 a 15 anys en horari escolar i extraescolar i promovem un projecte d’ensenyament de xinès a les escoles anomenat ¨Hola, Xina!¨, per tal que nens i nenes tinguin una experiència única sobre la llengua i la cultura xineses.

Objectius generals

El nostre objectiu principal és despertar l'interès i la motivació dels nens i nenes per la llengua i la cultura xineses. A través de cada classe els infants s'aniran familiaritzant amb la fonètica del xinès mandarí. Aprendran a escriure els caràcters xinesos pas a pas i en reconeixeran l'escriptura, a més, adquiriran progressivament un nivell alt de comprensió en situacions reals de la vida quotidiana.

Objectius per als nens del nivell inicial

Els nens es comencen a interessar en conèixer l'idioma i la cultura, i a comprendre frases bàsiques relacionades amb la seva persona i la vida quotidiana. Seran capaços de dominar la pronunciació amb els tons correctes i de construir oracions simples. Adquiriran un lèxic bàsic (nombres, colors, formes, família, localització en l'espai, etc..) alhora que aprendran la importància del respecte cap els seus companys i el seu entorn.

Objectiu per als estudiants del nivell intermedi

Els nens i nenes d'aquesta fase milloraran la pronunciació i ampliaran el seu vocabulari, a més començaran a estudiar els trets generals de la cultura xinesa i a desenvolupar una consciència intercultural. És important cultivar l'interès en l'aprenentatge i ser capaços de comunicar-se en un situacions reals de la vida quotidiana. Alhora, desenvoluparan una base per seguir aprenent i així poder millorar en el futur. En aquesta fase, els estudiants mantindran l'interès pel xinès i tindran certa confiança en si mateixos al aprendre. A més tenen la sensació  que aprendre xinès és una experiència agradable.

Objectius per als estudiants del nivell avançat

Els estudiants podran comprendre molts temes relacionats amb la vida quotidiana. Seran capaços de construir oracions més complexes, descriure situacions concretes o objectes i fer comparacions sobre temes coneguts. Mantindran el seu interès en l'aprenentatge i seran capaços de comunicar-se en un entorn quotidià. Alhora, construiran una base per aprofundir en l'estudi del xinès en el futur.

Continguts del curs dels estudiants del nivell inicial (de 3 anys a 8 anys)

Coneixement lingüístic

 • Fonètica: escoltar, distingir i pronunciar els sons bàsics del hanyu pinyin.
 • Vocabulari: aprendre 80 paraules. Reconèixer els components dels caràcters, l'ordre dels traços i la pronunciació.
 • Gramàtica: saludar, agrair, disculpar-se i acomiadar-se. Aprendre les expressions i patrons bàsics d'ús a la vida quotidiana.

Competència comunicativa

 1. Saludar i acomiadar-se.
 2. Donar les gràcies i respondre.
 3. Presentar-se.
 4. Els nombres del 0 al 100, expressar l'edat.
 5. Reconèixer les parts del cos.
 6. Parlar dels membres de la família.
 7. Reconèixer els objectes de casa.
 8. Demanar permís a classe i expressions de classe.
 9. Els objectes de l’escola.
 10. Preguntar i respondre sobre els aliments.

Aspectes socioculturals

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

 1. Saludar i acomiadar-se: formal i informal.
 2. Aprendre els gestos que designen cada número de l'1 al 10.
 3. L'horòscop xinès (els 12 animals).
 4. Hàbits d'alimentació a la Xina.
 5. Els noms i costums dels festius locals en xinès.
 6. L'educació a la Xina.

Materials

libros de texto

Llibre: My first chinese words
36 fulletons. Inclou un CD.

Edat: 3-5 anys.

Libro de texto

Llibre: El paraíso del Chino. Llibre de text.
El paraíso del Chino. Llibre d'exercicis.
Inclou un CD.

Edat: 6-8 anys.

Continguts del curs dels estudiants del nivell bàsic (a partir de 8 anys)

Coneixement lingüístic

 • Fonètica: escoltar, distingir i pronunciar els sons bàsics del hanyu pinyin.
 • Vocabulari: aprendre unes 150 paraules. Reconèixer els components bàsics dels caràcters i l'ordre dels traços.
 • Gramàtica: saludar, agrair, disculpar-se i acomiadar-se. Aprendre les expressions i patrons bàsics d'ús a la vida quotidiana.

Competència comunicativa

 1. Saludar i acomiadar-se.
 2. Donar les gràcies i respondre.
 3. Presentar-se.
 4. Els nombres del 0 al 100, expressar l'edat.
 5. Parlar sobre animals.
 6. Parlar dels membres de la família i descriure la casa.
 7. Parlar sobre l’alimetació i els gustos.
 8. Parlar sobre la vida escolar.
 9. Expressar l'hora i el temps.
 10. Saber preguntar i respondre sobre professions.
 11. Parlar sobre les aficions.
 12. Parlar sobre el transport i el turisme.

Objectiu gramatical

 1. Els classificadors.
 2. Introducció a les formes de fer preguntes.
 3. L'ordre de construció.
 4. L'ús de ¨在¨ + Lloc.
 5. Els adverbis de temps.

Aspectes socioculturals

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

 1. Saludar i acomiadar-se: formal i informal.
 2. Aprendre els gestos que designen cada número de l'1 al 10.
 3. L'horòscop xinès (els 12 animals).
 4. Hàbits d'alimentació a la Xina.
 5. Els noms i costums dels festius locals en xinès.
 6. L'educació a la Xina.

Materials

Libro de texto

Llibre: KUAI LE HAN YU 1. Llibre de text
KUAI LE HAN YU 1. Llibre d'exercicis.

Edat: a partir de 8 anys.

Continguts del curs dels estudiants del nivell intermedi (a partir d'11 anys)

Coneixement lingüístic

 • Fonètica: pronunciar de manera correcta i dominar el hanyu pinyin.
 • Vocabulari: dominar 200 paraules. Conèixer algunes estructures complexes dels caràcters xinesos i ser capaç de distingir el so, la morfologia i el significat dels caràcters. 
 • Gramàtica: aplicar correctament els patrons de les expressions per a poder consultar, presentar, i explicar. A més, comunicar-se en situacions de la vida quotidiana.

Competència comunicativa

 1. Descriure els amics.
 2. Presentar la casa als altres i expressar admiració.
 3. Anar de compres i regatejar.
 4. Parlar de la vida escolar i extraescolar.
 5. Parlar sobre el temps i saludar.
 6. Parlar de moda i l’entreteniment.
 7. Parlar sobre els mitjans de comunicació.
 8. Parlar sobre el turisme i costums locals.

Aspectes socioculturals

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

 1. Protocol en la vida diària.
 2. Les festes tradicionals i els costums.
 3. L'art tradicional xinès (Òpera de Beijing).
 4. Hàbits alimentaris a la Xina.
 5. El sistema educatiu a la Xina.
 6. Diversitat cultural a la Xina.

Materiales

Libro de texto

Llibre: KUAI LE HAN YU 2. Llibre de text.
KUAI LE HAN YU 2. Llibre d'exercicis.

Edat: a partir d'11 anys.

Continguts del curs dels estudiants del nivell avançat (a partir de 13 anys)

Coneixement lingüístic

 • Fonètica: pronunciar i entonar de manera correcta a en la conversa diària i dominar el hanyu pinyin.
 • Vocabulari: dominar 280 paraules. Conèixer algunes estructures complexes dels caràcters xinesos i ser capaç de distingir el so, la morfologia i el significat dels caràcters.
 • Gramàtica: aplicar correctament els patrons de les expressions per a poder expressar els sentiments, l’actitud i l’opinió. Comunicar-se de manera eficient en àmbits socials.

Competència comunicativa

 1. Introduir i recomanar.
 2. Parlar sobre la ciutat i el medi ambient.
 3. Parlar de la casa i els mobles.
 4. Parlar de la vida escolar i extraescolar.
 5. Parlar sobre la salut i la medicina xinesa.
 6. Parlar de l'entreteniment amb temes diferents.
 7. Parlar sobre els mitjans de comunicació.
 8. Parlar sobre el turisme i costums locals.

Competència gramatical

 1. Els connectors.
 2. Les partícules estructurals.
 3. Les preposicions.
 4. Els adverbis d'èmfasi.
 5. Els adverbis de temps.
 6. La duplicació del verb.

Aspectes socioculturals

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

 1. Protocol en la vida diària.
 2. Les festes tradicionals i els costums.
 3. L'art tradicional xinès (Òpera de Beijing).
 4. Hàbits alimentaris a la Xina.
 5. El sistema educatiu a la Xina.
 6. Diversitat cultural a la Xina.
 7. La xina moderna.

Materials

Kuaile

Llibre: KUAI LE HAN YU 3. Llibre de text
KUAI LE HAN YU 3. Llibre d'exercicis.

Edat: a partir de 13 anys.

Hanban / Oficina Central de l'Institut Confuci i Fundació Institut Confuci de Barcelona

rgpdue_sello.png