dl30112020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Programes educatius Programa per a escoles

Programa de xinès per a escoles

Cursos de xinès a les escolesLes classes de llengua xinesa per a estudiants de primària formen part del projecte "Hola, Xina!" de l'Institut Confuci de Barcelona (ICB). El propòsit de l'ensenyament del xinès de l'ICB consisteix, no només en proporcionar els coneixements lingüístics, sinó també en despertar l'interès per la cultura xinesa.

Informació bàsica

Destinataris: Alumnes de primària.  Mínim 6 i màxim 20 alumnes per grup.

Centres: Escoles de primària.

Nivell: Principiant.

Docent: 1 professora de llengua xinesa per a nenes i nens.

Durada: 1 curs acadèmic

Horari: adaptable a les necessitats de cada escola.

Objectius

Els nens aprendran les bases de l'idioma xinès, adquiriran un lèxic bàsic (números, colors, formes, família, localització en l'espai, etc.), Dominaran la pronunciació amb els tons correctes i seran capaços de construir oracions simples relacionades amb la seva persona i la vida quotidiana. Alhora aprendran la importància del respecte envers els companys i el seu entorn i s'iniciaran en la cultura xinesa.

Materials

Libro de texto

Llibre: KUAI LE HAN YU 1. Llibre de text.
KUAI LE HAN YU 1. Llibre d'exercicis.

Edat: a partir de 8 anys.

Evaluació

 • Examen escrit (40%)
 • Examen oral (20%)
 • Deures (20%)
 • Assistència i participació a classe (20%)
 • Examen oficial: YCT

Coneixement lingüístic

 • Fonètica: escoltar, distingir i pronunciar els sons bàsics del hanyu pinyin.
 • Vocabulari: aprendre 150 paraules. Reconèixer els components dels caràcters, l'ordre dels traços i la pronunciació.
 • Gramàtica: saludar, agrair, disculpar-se i acomiadar-se. Aprendre les expressions i patrons bàsics d'ús a la vida quotidiana.

Competència comunicativa

 1. Saludar i acomiadar-se.
 2. Donar les gràcies i respondre.
 3. Presentar-se.
 4. Els nombres del 0 al 100, expressar l'edat.
 5. Parlar sobre animals.
 6. Parlar dels membres de la família i descriure la casa.
 7. Parlar sobre el menjar i els gustos.
 8. Parlar sobre la vida escolar.
 9. Expressar l'hora i el temps.
 10. Saber preguntar i respondre sobre professions.
 11. Parlar sobre les aficions.
 12. parlar sobre el transport i el turisme.

Objectiu gramatical

 1. Els classificadors.
 2. Introducció a les formes de fer preguntes.
 3. L'ordre de les frases. L'ùs de ¨在¨ + Lloc.
 4. Els adverbis de temps.

Aspectes socioculturals

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

 1. Saludar i acomiadar-se: formal i informal.
 2. Aprendre els gestos que designen cada número de l'1 al 10.
 3. L'horòscop xinès (els 12 animals).
 4. Hàbits d'alimentació a la Xina.
 5. Els noms i costums dels festius locals en xinès.
 6. L'educació a la Xina.
rgpdue_sello.png