Examen HSK

Examen HSK

La Fundació Institut Confuci de Barcelona, en col·laboració amb Casa Àsia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing organitzen la convocatòria de les proves de l’Examen Oficial de Xinès HSK a Barcelona.

EDAT MÍNIMA PER A REALIIZAR L'EXAMEN HSK: 12 ANYS EN EL MOMENT DE REALITZAR L'EXAMEN.

Descripció de l'examen

L'HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) és l'examen oficial escrit de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius de llengua xinesa. Mitjançant diferents exercicis, s'avaluen la comprensió lectora, la comprensió auditiva i, a partir del nivell HSK 3, l'expressió escrita dels participants.

L'examen HSK consta de sis nivells; el primer nivell (HSK 1) és el més baix. Els participants poden fer directament l'examen del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats HSK de nivell inferior.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat HSK tindrà una validesa de dos anys.

La Fundació Institut Confuci de Barcelona ofereix Cursos DE PREPARACIÓ DE L'EXAMEN HSK

EXAMEN HSK BARCELONA

13 de JUNY DE 2020 | Inscripció pendent d'obrir

Exàmens HSK a Catalunya i Andorra

HSK BARCELONA. Data, lloc i hora

A partir de les 09:00 h del 13 de JUNY DE 2020

EDIFICI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Com arribar


Veure mapa més gran

Bus núm: 9, 14, 24, 41, 42, 50, 54, 58, 66, 141, H12.

Metro: UNIVERSITAT (L1, L2)

Horaris i aules de l'examen

Els exàmens es realitzen a les aules del Claustre de Ciències de la Facultat de Matemàtiques (veure plànol UB).

IMPORTANT: Els horaris definitius (de 9:00 a 15:00 hores) i les aules es publicaràn una setmana abans de la realització de l'examen.

Inscripció

La inscripció a l'examen es realitza únicament a través del FORMULARI D'INSCRIPCIÓ.

En el certificat HSK apareixeran les dades que l'usuari hagi introduït durant el procés de la seva inscripció. Un cop inscrit no es podrà realitzar cap canvi en les dades.

IMPORTANT

Abans d'emplenar el formulari online has de tenir el comprovant de pagament de les taxes i una foto tipus carnet (grandària 20 Kb-200*Kb).

Abonament de les taxes d'examen

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita. Quan es realitzi l'ingrès s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí HSK 3.

BANCO SANTANDER

ES58 0049 6671 9121 1600 9071

LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DE LES TAXES ÉS EL 19 DE MAIG DE 2019.
La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. 

 Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.


Models d'examen

L’HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) és un examen de nivell de llengua xinesa estandaritzat a nivell internacional. És un examen oficial dirigit a les persones que no són parlants natius de la llengua xinesa.

Des del 2010 l’examen HSK consta de 6 nivells de proves de comprensió oral i escrita (en lloc dels 3 nivells en els quals es dividia). Els diferents nivells es resumeixen de la manera següent:

Més informació a la pàgina oficial de l'Examen HSK.


Indicacions per a l'examen

IMPORTANT TARGETA D'ADMISSIÓ

LA TARJETA D'ADMISIÓ S'ENTREGARÁ EN EL MOMENT DE L'EXAMEN

Per realitzar la prova són necessaris:

documentació

 

Us preguem puntualitat el dia de la prova.


Consulta dels resultats

Aproximadament un mes després de realitzar les proves es notificarà per correu electrònic la puntuación obtenida en a l'examen.

Al cap de, aproximadament, 2 a 3 setmanes després de rebre la notificació per correu de la nota, la FICB rep els certificats en paper dels examinats. Per a recollir el seu certificat, haurà d'acudir a la seu de la FICB (C/Elisabets 10, 08001) amb el seu DNI o passaport.

No realitzem enviaments dels certificats, encara així, l'examinat pot organitzar pel seu compte un servei de recollida.

El certificat original de l'examen es guarda ala FICB, o en el centre corresponent, durant un període de dos anys des de la data de celebració de l'examen, més enllà d'aquest període de temps ja no es podrà recollir el certificat. En el cas que el participant perdés el certificat original, la FICB no emetrà cap altre document acreditatiu del nivell del participant ni es podrà emetre cap duplicat del certificat original.