Examen oral HSKK

HSKK ORAL BARCELONA

A causa de la situació sanitària actual i seguint les mesures contra la COVID-19, la FICB cancel·la les convocatòries dels exàmens oficials previstes a Barcelona fins com a mínim el gener del 2021. (Actualitzat el 04/09/2020)

La Fundació Institut Confuci de Barcelona, en col·laboració amb Casa Àsia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing organitzen la convocatòria de les proves de l’Examen Oficial de Xinès HSK a Barcelona.

EDAT MÍNIMA PER REALITZAR L'EXAMEN HSKK: 12 ANYS EN EL MOMENT DE REALITZAR L'EXAMEN

EXAMEN HSKK BARCELONA   

CONVOCATÒRIA CANCEL·LADA

Descripció de l'examen

L'HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi) s l'examen oficial oral de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius de llengua xinesa. L'examen HSKK avalua la comprensió auditiva i l'expressió oral dels participants i és una prova que permet certificar les habilitats de conversa de l'alumne.

És un examen independent de l'HSK i, per tant, els participants poden examinar-se del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats HSKK de nivell inferior o certificats HSK.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat HSKK tindrà una validesa de dos anys.

EXAMEN HSKK BARCELONA /

30 de NOVEMBRE de 2019

EXAMEN HSKK GIRONA / 

Informació i inscripcions per a la realització dels exàmens a Girona: web Examen HSKK GIRONA.

Consulta dels resultats

Aproximadament entre 30 i 45 dies després de realitzar les proves es podrà accedir a la puntuació final a través de la pàgina www.chinesetest.cn (Score & Calification). 

Enviarem un correu electrònic als participants quan estiguin disponibles a la nostra oficina els certificats de l'examen. El podreu recollir presentant el vostre document d'identificació (DNI, NIE, Passaport).

Data, lloc i hora

L'examen tindrà lloc a partir de les 10:00 el 30 DE NOVEMBRE DE 2019 a:

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Com arribar

Lloc de l'examen

La Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB (FTI) es troba a uns 20 km. de Barcelona a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) entre Sabadell i Sant Cugat. Es pot arribar fàcilment tant en tren (FGC) com en cotxe.

Accès amb FGC

Des de l'estació Plaça Catalunya, a Barcelona, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) el trajecte dura aproximadament 30 minuts. Consulta els horaris (línia Barcelona-Vallès) de FGC:

linea de FGC

 

Accès amb cotxe

Horaris i aules de l'examen

Data: 30 de NOVEMBRE de 2019

IMPORTANT: PODEN HAVER-HI MODIFICACIONS EN L'HORARI. EN TAL CAS ES CONFIRMARÀ ABANS DE L'EXAMEN

HORA NIVELL HSKK
10:00 h HSKK Elemental 
11:15 h HSKK Intermedio
12:30 h HSKK Avanzado

La TARGETA D'ADMISSIÓ és NECESSÀRIA PER ACCEDIR A L'AULA I OMPLIR CORRECTAMENT LES DADES DEL TEU EXAMEN. És convenient conservar-la per consultar posteriorment el resultat de l’exameni obtenir el certificat en el cas de superar les proves.

Per realitzar la prova són necessaris::

hsk tarjeta


Termini d'inscripció

La inscripció finalitza el 3 de NOVEMBRE a les 18:00 h.

Preu de les proves per a cada nivell

Prova oral Preu
Elemental 45€
Intermedi 55€
Avançat 65€

*Per a la realització de cada un dels nivells cal un nombre mínim de 10 matriculats.

Inscripció

Un cop t'hagis registrat com a usuari hauràs de registrar-te a cada un dels exàmens als quals et presentis ( p.ex: HSKK intermedi).

En el certificat HSKK apareixeran les dades que l'usuari hagi introduït durant el procés de la seva inscripció. Abans de finalitzar el termini d'inscripció, l'usuari pot modificar o afegir dades en la seva informació de registre. Finalitzat aquest termini, no es podrà realitzar cap canvi.

En el certificat HSKK apareixeran les dades que l'usuari hagi introduït durant el procés de la seva inscripció. Abans de finalitzar el termini d'inscripció, l'usuari pot modificar o afegir dades en la seva informació de registre. Finalitzat aquest termini, no es podrà realitzar cap canvi.

IMPORTANT

Es permetrà la inscripció únicament a un nivell d’HSKK oral per convocatòria.

La inscripció a l’examen es realitza únicament online, introduint les dades requerides a la pàgina web www.chinesetest.cn.

Consulta online el PDF per saber com realitzar la inscripció

Abonament de les taxes d'examen

Una vegada feta la inscripció en www.chinesetest.cn, és necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita. Quan es realitzi l'ingrès s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí HSK 3, Oral Intermedi.

El pagament es realitzarà en el compte corrent següent:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX 
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

En cop fet el pagament, pots comprovar si s’ha realitzat correctament entrant, al cap de quatre dies hàbils, en el teu usuari al web www.chinesetest.cn

IMPORTANT TARGETA D'ADMISSIÓ

CAL PORTAR IMPRESA LA TARGETA D'ADMISSIÓ i presentar el teu DNI/NIE/Passaport el mateix dia de l’examen.

LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DE LES TAXES ÉS EL 3 de NOVEMBRE  a les 18:00 h. (HORA DE BARCELONA)
La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. 

 Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.


Indicacions per a l'examen

IMPORTANT TARGETA D'ADMISSIÓ
CAL PORTAR IMPRESA LA TARGETA D'ADMISSIÓ i presentar el teu DNI/NIE/Passaport el mateix dia de l’examen.

La TARGETA D'ADMISSIÓ és NECESSÀRIA PER ACCEDIR A L'AULA I OMPLIR CORRECTAMENT LES DADES DEL TEU EXAMEN. És convenient conservar-la per consultar posteriorment el resultat de l’exameni obtenir el certificat en el cas de superar les proves.

Per realitzar la prova són necessaris:

documentació
 

Us preguem puntualitat el dia de la prova.

Més informació a la pàgina oficial de l'Examen HSK.


Consulta dels resultats

Aproximadament un mes després de realitzar les proves es notificarà per correu electrònic la puntuación obtenida en a l'examen.

Al cap de, aproximadament, 2 a 3 setmanes després de rebre la notificació per correu de la nota, la FICB rep els certificats en paper dels examinats. Per a recollir el seu certificat, haurà d'acudir a la seu de la FICB (C/Elisabets 10, 08001) amb el seu DNI o passaport.

No realitzem enviaments dels certificats, encara així, l'examinat pot organitzar pel seu compte un servei de recollida.

El certificat original de l'examen es guarda ala FICB, o en el centre corresponent, durant un període de dos anys des de la data de celebració de l'examen, més enllà d'aquest període de temps ja no es podrà recollir el certificat. En el cas que el participant perdés el certificat original, la FICB no emetrà cap altre document acreditatiu del nivell del participant ni es podrà emetre cap duplicat del certificat original.

consultar nota examen