dg21042019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Activitats Cultura Notes de premsa Novetat: Llengua xinesa, matèria optativa a l’ESO

Notes de premsa

Novetat: Llengua xinesa, matèria optativa a l’ESO

xinès com a segona llenguaEls alumnes de secundària (ESO) del sistema educatiu públic de Catalunya que cursin una llengua estrangera que no s’imparteixi en el seu centre i que ho facin en una institució oficial o governamental, poden sol·licitar el reconeixement d’aquesta formació com a segona llengua estrangera. En el cas del xinès, els alumnes de la Fundació Institut Confuci de Barcelona poden sol·licitar aquest reconeixement en el centre de secundària on estan matriculats. 

 

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent: 

  1. Sol·licitar el reconeixement dels estudis de xinès com a matèria optativa de segona llengua estrangera al centre escolar on està matriculat l’alumne/a. Aquesta sol·licitud caldrà fer-la cada any. 
  2. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del comprovant de matrícula en el curs de xinès de la Fundació Institut Confuci. 
  3. El reconeixement de la formació com a segona llengua estrangera es farà efectiu en finalitzar l’any acadèmic, un cop l’alumne presenti al seu centre educatiu el certificat o diploma de superació dels estudis de xinès, expedit per la Fundació Institut Confuci de Barcelona. 
  4. El reconeixement de la formació de xinès en cursos posteriors queda supeditada a l’acreditació de la superació del curs previ. 

Un cop reconeguda l’activitat quedarà registrada a l’expedient escolar de l’alumne com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

L'alumne pot cursar, si ho desitja i dins de l'horari lectiu, una altra optativa que ofereixi el seu centre educatiu.

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)