Patronat

Publicat dilluns 18 de Octubre, 2021

Membres del Patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Presidència

Laura Santamaría Guinot,

Vicerector de la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín - Doctor en Filosofia.

President de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Sr. Raúl Ramos Lobo,

Vicerector de Política d’Internacionalització de la Universitat de Barcelona - Catedràtic del Departament d'Econometría, Estadística i Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Vicepresident de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Secretaria

Sra. Gaëlle Patin Laloy,

Directora del programa diversitat i interculturalitat de Casa Àsia - Llicenciada en Ciències Polítiques.

Secretària de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Vocals

Sra. Laura Santamaria Guinot,

Vicerectora de Relacions Internacionals i Política Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona - Doctora en traducció.

Vocal de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Sra. Jin Limin,

Directora de l'Oficina dels Instituts Confuci de la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín.

Vocal de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

Sr. Chang Fuliang,

Degà de la Facultat d'Espanyol i Portuguès de la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín.

Vocal de la Fundació Institut Confuci de Barcelona