Inscripció tancada

modalidad
Presencial

dissabte 10 de Juny , 8:00 h.

Duración
Segons nivell
Lugar
Universitat de Barcelona

Examen HSK - Escrit

Publicat dimecres 31 de Maig, 2023

L'examen HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) evalua la comprensió lectora, la comprensió auditiva i l'expressió escrita dels participants, l'expressió escrita s'avalua solament a partir del nivell HSK 3.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat de l'examen tindrà una validesa de dos anys.

Data i lloc de l'examen

Dissabte 10 de juny de 2023 | INSCRIPCIÓ TANCADA

Universidad de Barcelona
Aules de la Planta Baixa de la Facultat de Matemàtiques
Gran Via, 585 08007 Barcelona (mapa)
<M> Universitat L1, L2

Informació addicional

L'horari definitiu de l'examen es publicarà amb antelació a la seva realització.

Consulteu els Documents adjunts a peu de pàgina on trobareu tota la informació relacionada i horaris de l'examen.

Com realitzar la inscripció

Preu de les proves

Els preus inclouen la taxa administrativa de 5 €.

  • HSK 1: 50 €
  • HSK 2: 50 €
  • HSK 3: 60 €
  • HSK 4: 60 €
  • HSK 5: 75 €
  • HSK 6: 75 €

Abonament de les taxes d'examen

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita a continuació. 

Quan es realitzi l’ingrés s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matriculaEx: Antoni Gaudí HSK3.

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

Confirmació de pagament de les taxes

La matrícula a l'examen únicament serà vàlida un cop comprovat el pagament de les taxes i quan aparegui acceptat a la plataforma d'inscripció http://www.chinesetest.cn/index.do.

L'acceptació del pagament de les taxes podrà ser consultada quatre dies després d'haver-ho fet. Si aquest període coincideix amb períodes de vacances, o festivitats, aquest període pot ser més llarg.

Els drets d'inscripció no es retornaran en cap cas.

 

Documents Adjunts